Nadzór budowlany

Firma MONIT proponuje Państwu kompleksowy nadzór budowlany i inwestorski podczas realizacji projektu. Nasza działalność związana jest z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmująca:

- kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych:

* okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

* okresowa kontrola, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

- sporządzanie świadectw energetycznych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Usługę kierownika budowy świadczymy głównie na terenie miasta Wrocław oraz jego najbliższej okolicy.
 
Telefon kontaktowy: 601 89 29 00