Wycena on-line, kamery CCTV alarmy Wrocław

Zachęcamy do skorzystania z wyceny wykonania usługi on-line.

Proszę o przesłanie nam podstawowych danych na temat usługi. Miejsce wykonania, środowisko pracy (wewnątrz budynku, na zewnątrz), wymagania zleceniodawcy i wszystkie inne oczekiwania co do naszej pracy.

Na podstawie przesłanych nam informacji przedstawimy możliwie szybko wstępna wycenę. W razie wątpliwości dopytamy o dodatkowe szczegóły.

Mile widziany załączony projekt, szkic budynku, terenu.

Na życzenie klienta, bądź w wyniku skomplikowania instalacji przyjedziemy na wycenę w miejscu wyznaczonym przez klienta.


Zapraszam do kontaktu z nami!